Welkom op de website Dorpshart Geffen

Vorig jaar hebben wij samen met u het ontwikkelperspectief gemaakt. In december is het ontwikkelperspectief door de gemeenteraad vastgesteld.
Nu staat het voormalige gemeentehuis te koop. Daarvoor hebben we de prijsvraag Dorpshart Geffen uitgeschreven. Vier bedrijven doen daar aan mee en hebben hard gewerkt aan nieuwe ontwerpen voor deze locatie. 
De partij met het beste ontwerp mag het voormalig gemeentehuis kopen.

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig hoe deze ontwerpen er uitzien? Klik hierop om de ontwerpen te zien (vanaf 5 juni zichtbaar).

Nieuws

Het ontwikkelperspectief biedt de kansen en randvoorwaarden voor de beoogde ontwikkeling en is tweeledig, te weten: Voorkeursscenario, visie op hoe het plangebied eruit gaat zien. Ruimtelijke kwaliteitskaders ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis. 
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (5)
Ontwikkelperspectief
Het ontwikkelperspectief en de daarbij horende participatie notitie zijn hier na te lezen...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (140)
Presentatie openbare bijeenkomst dorpsraad 16 september
Op maandagavond 16 september was er een openbare bijeenkomst van de dorpsraad. Op de agenda stond onder andere het ontwikkelperspectief van Geffen. De presentatie die gehouden is, is hier na te lezen.
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (189)
Van voorkeursscenario naar ontwikkelperspectief
Op 26 juni presenteerden wij het voorkeursscenario. Het voorkeursscenario werken wij nu verder uit naar het ontwikkelperspectief. Wij maken daarbij gebruik van ontvangen aanbevelingen. Op maandag 16 september om 20 uur is de openbare dorpsraadvergadering in de Koppellinck in Geffen. Wij geven dan een toelichting op het ontwikkelperspectief. En een doorkijk naar het vervolg. U bent van harte welkom. Kunt u niet? Vanaf begin oktober is het ontwikkelperspectief klaar. U kunt deze dan r...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (440)
Reageer op het voorkeursscenario
Afgelopen woensdag 26 juni is het voorkeursscenario gepresenteerd in de Koppelinck. Het voorkeursscenario is ontstaan door de positief gewaardeerde elementen uit de eerdere scenario’s te combineren. Zo is er een mix ontstaan dat heeft geleid tot een groen, open en knus dorpsplein. Het dorpsplein als podium van het dorp! Tot eind juli kunt u aanbevelingen geven op het voorkeursscenario die we meenemen in het vervolgproces. Wilt u direct reageren, klik hier!
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (539)
Derde dorpsavond op 26 juni!
Volgende week woensdag is de laatste dorpsavond voor het dorpshart van Geffen. We presenteren het voorkeursscenario en u bent van harte welkom! 
De avond zal starten om 19.30 uur in de Koppelinck (inloop 19.00 uur). Komt u ook? We presenteren eerst het voorkeursscenario. Daarna hangen we de tekeningen op en kunt u het voorkeursscenario nog eens rustig bekijken. Ook is er ruimte voor vragen en aanbevelingen.   Na deze avond kunt u ook nog reageren op de website. We zien u graag woens...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (377)
Reageer op de drie scenario's!
et tweede dorpsgesprek over het dorpshart in Geffen afgelopen woensdag 15 mei is weer goed bezocht. Ruim 85 Geffenaren bespraken drie scenario’s over het dorpshart in Geffen. Ontwerpbureau LOS Stadomland presenteerde 3 scenario’s: 1. het Pittoreske plein  2. een Wervelend park  3. het Prettig plantsoen en dorpsplein 
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (461)
Tweede dorpsgesprek op woensdag 15 mei
Er wordt hard gewerkt aan de scenario’s voor het dorpsplein en het voormalig gemeentehuis! Deze worden gepresenteerd op woensdagavond 15 mei in de Koppelinck. Komt u ook? U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Koppelinck! We presenteren eerst de scenario’s. Dan willen we graag met u in groepjes praten over de verschillende scenario’s. Wat spreekt u het meeste aan en wat totaal niet? En waarom? Ook na deze avond kunt u weer meedenken via de website.
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (342)
Eerste dorpsavond Geffen: ‘Weten we alles?’
Woensdag 27 maart was de eerste dorpsavond over de herontwikkeling van het dorpshart van Geffen. Tegelijkertijd is ook de projectwebsite geopend waar u kunt reageren op alle thema’s. Klik hier als u mee wilt praten. De avond was drukbezocht. Ruim 80 Geffenaren waren aanwezig om nog eens in gesprek te gaan over het Dorpsplein en het oude gemeentehuis.  De voorzitter van de dorpsraad, Michel van Nistelrooij, opende de avond en gaf aan dat alle opties en ideeën mogelijk zijn. Foke de Jong, van L...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (571)
Ik nodig u uit om mee te denken!
Telkens weer valt me op hoezeer Geffen bruist van energie. Geffenaren zijn trots op hun dorp, zijn doeners en willen graag samen de handen uit de mouwen steken. Dat blijkt ook uit de betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers en het actieve verenigingsleven. Er gebeurt veel in Geffen en het komt er steeds mooier uit te zien. Wat nog ontbreekt, is een mooi en levendig dorpshart. Met het wegvallen van de functie van het gemeentehuis en hoe het plein er nu uitziet, wordt dat niet ingevuld. Er wo...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (269)
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]

Aanmelden nieuwsbrief

Naam