Welkom op de website Dorpshart Geffen

Enige tijd geleden heeft de gemeente Oss de prijsvraag ‘Dorpshart Geffen’ uitgeschreven voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis gelegen aan het Dorpsplein en de Raadhuisstraat in Geffen. Er zijn 4 partijen gevraagd om deel te nemen aan deze prijsvraag. 

Van Wanrooij Projectontwikkeling is door het college van B&W op basis van het ingediende ontwerp als winnende partij geselecteerd. 
Als ‘Geffense’ ontwikkelaar zijn zij erg trots om dit plan in eigen dorp te mogen realiseren. 

 

 

Nieuws

Eindverslag inloopavond
Op donderdag 8 oktober jl. organiseerde Van Wanrooij Projectontwikkeling een inloopavond voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in Geffen. Bezoekers van de inloopavond zijn daarbij in de gelegenheid gesteld om te reageren op het plan. Daarnaast kon er na afloop van de avond via deze website gereageerd worden. Nieuwsgierig naar de ingekomen reacties? Deze vind je in bijgevoegd verslag.
Lees meer
Bekijk en reageer op de informatiepanelen van de inloopavond
Op donderdag 8 oktober organiseerde Van Wanrooij Projectontwikkeling een inloopavond in MFC de Koppellinck waarbij het ontwerp van de woningen en appartementen aan de hand van informatiepanelen is toegelicht. De getoonde beelden vind je onderaan in dit bericht. Reageren? Dat kan tot 22 oktober op deze pagina.
Lees meer
Inloopavond herontwikkeling voormalig gemeentehuis Geffen
Inloopavond Van Wanrooij vindt het belangrijk om het eerder aan de gemeente gepresenteerde ontwerp in een vroeg stadium te delen met geïnteresseerden.  Hierbij nodigen wij u daarom namens Van Wanrooij uit voor een inloopavond op 8 oktober aanstaande tussen 19.00 en 20.30u in MFC De Koppellinck (Kloosterstraat 6) te Geffen. Gedurende deze avond zal het ontwerp op basis van in de ruimte opgestelde informatieborden verder toegelicht worden. U wordt daarbij uitgenodigd om uw feedback op de plan...
Lees meer
Van Wanrooij herontwikkelt voormalig gemeentehuis Maasdonk
Het winnende ontwerp voor voormalig gemeentehuis Maasdonk is: Het Raadhuys van Van Wanrooij projectontwikkeling. Op 10 juni koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij nam de commissie de mening van de inwoners van Geffen over vier ontwerpen mee. Op 30 juni heeft het college van B&W het advies van de beoordelingscommissie overgenomen.
Lees meer
Hartelijk dank voor alle reacties op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen!
Hartelijk dank voor uw reactie op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen! Op de website, per mail en per telefoon hebben we vele reacties mogen ontvangen. Heel fijn, want deze reacties kon de beoordelingscommissie goed gebruiken bij het maken van de keuze voor het beste ontwerp. Graag willen we u informeren hoe we nu verder gaan.
Lees meer
Praat mee! Laat tot en met 9 juni uw reactie achter op de website.
Het voormalige gemeentehuis in Geffen staat te koop. Daarvoor hebben we de prijsvraag Dorpshart Geffen uitgeschreven. Vier bedrijven doen daar aan mee en hebben hard gewerkt aan nieuwe ontwerpen voor deze locatie. De partij met het beste ontwerp mag het voormalig gemeentehuis kopen. Wat vindt u van deze ontwerpen? Laat tot en met 9 juni uw reactie achter op de website!
Lees meer
Het ontwikkelperspectief biedt de kansen en randvoorwaarden voor de beoogde ontwikkeling en is tweeledig, te weten: Voorkeursscenario, visie op hoe het plangebied eruit gaat zien. Ruimtelijke kwaliteitskaders ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis. 
Lees meer
Ontwikkelperspectief
Het ontwikkelperspectief en de daarbij horende participatie notitie zijn hier na te lezen...
Lees meer
Presentatie openbare bijeenkomst dorpsraad 16 september
Op maandagavond 16 september was er een openbare bijeenkomst van de dorpsraad. Op de agenda stond onder andere het ontwikkelperspectief van Geffen. De presentatie die gehouden is, is hier na te lezen.
Lees meer
Van voorkeursscenario naar ontwikkelperspectief
Op 26 juni presenteerden wij het voorkeursscenario. Het voorkeursscenario werken wij nu verder uit naar het ontwikkelperspectief. Wij maken daarbij gebruik van ontvangen aanbevelingen. Op maandag 16 september om 20 uur is de openbare dorpsraadvergadering in de Koppellinck in Geffen. Wij geven dan een toelichting op het ontwikkelperspectief. En een doorkijk naar het vervolg. U bent van harte welkom. Kunt u niet? Vanaf begin oktober is het ontwikkelperspectief klaar. U kunt deze dan r...
Lees meer
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]

Aanmelden nieuwsbrief

Naam