Aanleiding en Proces

Proces

Het proces bestaat uit verschillende stappen:

  • De eerste stap gaat om het ophalen van informatie. Met enkele bewoners hebben we een eerste schouw gehad in het dorp (maart 2019) en de eerste bijeenkomst staat in het teken van ‘weten we alles?’.
  • Als tweede stap ontwikkelen we verschillende scenario’s voor het dorpsplein en het gemeentehuis.
  • Tijdens de tweede dorpsavond (woensdag 15 mei) presenteren en bediscussiëren we de verschillende scenario’s. 
  • Na deze stap wordt een voorkeursvariant gekozen. Dit wordt gepresenteerd op de derde en laatste dorpsavond (woensdag 26 juni). 
  • Tussentijds kan op alle voorstellen gereageerd worden op deze website. Zo hopen we op maximale input en op een sterk draagvlak.

 

Aanleiding van het project

Op 1 januari 2015 verloor het voormalig gemeentehuis in Geffen, na een herindeling, zijn functie. Vanuit het dorp zijn al veel verschillende en soms tegenstrijdige wensen en ideeën gekomen voor de herontwikkeling. Voorop staat dat bewoners vinden dat er iets moet gebeuren met het plein en het voormalig gemeentehuis.

Om tot een herontwikkeling te komen wenst de gemeente Oss een ontwikkelperspectief te maken. Het doel is de ruimtelijke kwaliteit van het dorpshart te verbeteren en ook het verhogen van de belevingswaarde. Een dorpshart waar mensen wonen, ondernemen en elkaar kunnen ontmoeten.