Welkom op de website Dorpshart Geffen

Enige tijd geleden heeft de gemeente Oss de prijsvraag ‘Dorpshart Geffen’ uitgeschreven voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis gelegen aan het Dorpsplein en de Raadhuisstraat in Geffen. Er zijn 4 partijen gevraagd om deel te nemen aan deze prijsvraag. 

Van Wanrooij Projectontwikkeling is door het college van B&W op basis van het ingediende ontwerp als winnende partij geselecteerd. 
Als ‘Geffense’ ontwikkelaar zijn zij erg trots om dit plan in eigen dorp te mogen realiseren. 

 

 

Nieuws

Proces: hoe gaan we verder?

Het ontwikkelperspectief biedt de kansen en randvoorwaarden voor de beoogde ontwikkeling en is tweeledig, te weten:

 • Voorkeursscenario, visie op hoe het plangebied eruit gaat zien.
 • Ruimtelijke kwaliteitskaders ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis. 

Achter de schermen gaan we verder met:

 • Afronding ontwikkelperspectief 
 • Berekening kosten uitvoering
 • Verkennende gesprekken geïnteresseerden ondernemers en woningbouwcorporatie
 • Plan van aanpak vervolg

Proces besluitvorming 2019

 • 26 juni: presentatie voorkeursscenario en ophalen aanbevelingen
 • juli: website open voor aanvullende reacties en aanbevelingen
 • augustus/september: van voorkeursscenario naar ontwikkelperspectief
 • 16 september: toelichting op ontwikkelperspectief tijdens openbare dorpsraadvergadering
 • eind september/ begin oktober: stukken in routing brengen 
 • 5 november: college besluit en stukken naar raad advies commissie ruimte (28 nov)
 • 19 december: raadsbesluit 
 • na 19 december: informeren dorpsraad en Geffenaren over besluit en hoe verder

Hoe verder vanaf 2020?

 • Afhankelijk van besluit raad en beschikbare financiële middelen
 • Afhankelijk van resultaten verkennende gesprekken met woningbouwcorporatie en geïnteresseerde ondernemers
 • Blijf op de hoogte: schrijf u in voor de nieuwsbrief!
  Ontwikkelperspectief
   

 

|

Aanmelden nieuwsbrief

Naam