Welkom op de website Dorpshart Geffen

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website. Klik hier als u wilt reageren op het ontwerp.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Proces: hoe gaan we verder?

Het ontwikkelperspectief biedt de kansen en randvoorwaarden voor de beoogde ontwikkeling en is tweeledig, te weten:

 • Voorkeursscenario, visie op hoe het plangebied eruit gaat zien.
 • Ruimtelijke kwaliteitskaders ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis. 

Achter de schermen gaan we verder met:

 • Afronding ontwikkelperspectief 
 • Berekening kosten uitvoering
 • Verkennende gesprekken geïnteresseerden ondernemers en woningbouwcorporatie
 • Plan van aanpak vervolg

Proces besluitvorming 2019

 • 26 juni: presentatie voorkeursscenario en ophalen aanbevelingen
 • juli: website open voor aanvullende reacties en aanbevelingen
 • augustus/september: van voorkeursscenario naar ontwikkelperspectief
 • 16 september: toelichting op ontwikkelperspectief tijdens openbare dorpsraadvergadering
 • eind september/ begin oktober: stukken in routing brengen 
 • 5 november: college besluit en stukken naar raad advies commissie ruimte (28 nov)
 • 19 december: raadsbesluit 
 • na 19 december: informeren dorpsraad en Geffenaren over besluit en hoe verder

Hoe verder vanaf 2020?

 • Afhankelijk van besluit raad en beschikbare financiële middelen
 • Afhankelijk van resultaten verkennende gesprekken met woningbouwcorporatie en geïnteresseerde ondernemers
 • Blijf op de hoogte: schrijf u in voor de nieuwsbrief!
  Ontwikkelperspectief
   

 

|

Aanmelden nieuwsbrief