Welkom op de website Dorpshart Geffen

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website. Klik hier als u wilt reageren op het ontwerp.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Hartelijk dank voor alle reacties op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen!

Hartelijk dank voor alle reacties op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen!

Hartelijk dank voor uw reactie op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen! Op de website, per mail en per telefoon hebben we vele reacties mogen ontvangen. Heel fijn, want deze reacties kon de beoordelingscommissie goed gebruiken bij het maken van de keuze voor het beste ontwerp.

Graag willen we u informeren hoe we nu verder gaan.

 

Beoordelingscommissie

Op 10 juni koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij heeft de commissie de mening van de inwoners van Geffen over de vier ontwerpen meegenomen.

In de beoordelingscommissie zitten mensen van de dorpsraad Geffen, de gemeente Oss en iemand van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
De commissie legt het winnende ontwerp voor aan het college van B&W.  We verwachten dat het college eind juni een besluit neemt. Dat is ook het moment waarop we bekend maken welk ontwerp het is geworden. De geselecteerde partij krijgt een overeenkomst aangeboden. De partij gaat daarna aan de slag om het ontwerp verder uit te werken.

 

Ontwikkelperspectief

De vier partijen mochten suggesties doen voor het openbaar gebied. Dit is door de ene partij wat ruimer opgepakt, dan door de andere partij. Meerdere inwoners kwamen met opmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte. Deze opmerkingen nemen we mee in de uitwerking van het definitieve plan voor het Dorpsplein. Nu hebben we alleen geselecteerd op de voorlopige ontwerpen voor de gebouwen. Het ontwikkelperspectief blijft ons uitgangspunt.

 

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de prijsvraag? Mail of bel dan naar Anne Zaadnoordijk,  projectleider gemeente Oss. Het mailadres is a.zaadnoordijk@oss.nl, en u kunt haar bereiken op 14 012.
Algemene informatie over het project kunt u vinden op: www.oss.nl/dorpshartgeffen

|

Aanmelden nieuwsbrief