Welkom op de website Dorpshart Geffen

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. 

Dit conceptontwerp voor het Dorpsplein willen wij graag met u delen. Ook horen wij graag uw reactie op dat concept. We organiseren daarom een inloopavond op donderdag 4 november in MFC De Koppellinck in Geffen. U leest hier meer. Daarnaast kunt u ook weer via deze website meedenken. Vanaf 5 november kunt u uw reactie geven via de PraatMeepagina.

In de tussentijd is door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u hier vinden.

 

 

Nieuws

Hartelijk dank voor alle reacties op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen!

Hartelijk dank voor alle reacties op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen!

Hartelijk dank voor uw reactie op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen! Op de website, per mail en per telefoon hebben we vele reacties mogen ontvangen. Heel fijn, want deze reacties kon de beoordelingscommissie goed gebruiken bij het maken van de keuze voor het beste ontwerp.

Graag willen we u informeren hoe we nu verder gaan.

 

Beoordelingscommissie

Op 10 juni koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij heeft de commissie de mening van de inwoners van Geffen over de vier ontwerpen meegenomen.

In de beoordelingscommissie zitten mensen van de dorpsraad Geffen, de gemeente Oss en iemand van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
De commissie legt het winnende ontwerp voor aan het college van B&W.  We verwachten dat het college eind juni een besluit neemt. Dat is ook het moment waarop we bekend maken welk ontwerp het is geworden. De geselecteerde partij krijgt een overeenkomst aangeboden. De partij gaat daarna aan de slag om het ontwerp verder uit te werken.

 

Ontwikkelperspectief

De vier partijen mochten suggesties doen voor het openbaar gebied. Dit is door de ene partij wat ruimer opgepakt, dan door de andere partij. Meerdere inwoners kwamen met opmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte. Deze opmerkingen nemen we mee in de uitwerking van het definitieve plan voor het Dorpsplein. Nu hebben we alleen geselecteerd op de voorlopige ontwerpen voor de gebouwen. Het ontwikkelperspectief blijft ons uitgangspunt.

 

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de prijsvraag? Mail of bel dan naar Anne Zaadnoordijk,  projectleider gemeente Oss. Het mailadres is a.zaadnoordijk@oss.nl, en u kunt haar bereiken op 14 012.
Algemene informatie over het project kunt u vinden op: www.oss.nl/dorpshartgeffen

|

Aanmelden nieuwsbrief

Naam