Welkom op de website Dorpshart Geffen

Enige tijd geleden heeft de gemeente Oss de prijsvraag ‘Dorpshart Geffen’ uitgeschreven voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis gelegen aan het Dorpsplein en de Raadhuisstraat in Geffen. Er zijn 4 partijen gevraagd om deel te nemen aan deze prijsvraag. 

Van Wanrooij Projectontwikkeling is door het college van B&W op basis van het ingediende ontwerp als winnende partij geselecteerd. 
Als ‘Geffense’ ontwikkelaar zijn zij erg trots om dit plan in eigen dorp te mogen realiseren. 

 

 

Nieuws

Hartelijk dank voor alle reacties op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen!

Hartelijk dank voor alle reacties op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen!

Hartelijk dank voor uw reactie op de vier ontwerpen voor Dorpshart Geffen! Op de website, per mail en per telefoon hebben we vele reacties mogen ontvangen. Heel fijn, want deze reacties kon de beoordelingscommissie goed gebruiken bij het maken van de keuze voor het beste ontwerp.

Graag willen we u informeren hoe we nu verder gaan.

 

Beoordelingscommissie

Op 10 juni koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij heeft de commissie de mening van de inwoners van Geffen over de vier ontwerpen meegenomen.

In de beoordelingscommissie zitten mensen van de dorpsraad Geffen, de gemeente Oss en iemand van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
De commissie legt het winnende ontwerp voor aan het college van B&W.  We verwachten dat het college eind juni een besluit neemt. Dat is ook het moment waarop we bekend maken welk ontwerp het is geworden. De geselecteerde partij krijgt een overeenkomst aangeboden. De partij gaat daarna aan de slag om het ontwerp verder uit te werken.

 

Ontwikkelperspectief

De vier partijen mochten suggesties doen voor het openbaar gebied. Dit is door de ene partij wat ruimer opgepakt, dan door de andere partij. Meerdere inwoners kwamen met opmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte. Deze opmerkingen nemen we mee in de uitwerking van het definitieve plan voor het Dorpsplein. Nu hebben we alleen geselecteerd op de voorlopige ontwerpen voor de gebouwen. Het ontwikkelperspectief blijft ons uitgangspunt.

 

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de prijsvraag? Mail of bel dan naar Anne Zaadnoordijk,  projectleider gemeente Oss. Het mailadres is a.zaadnoordijk@oss.nl, en u kunt haar bereiken op 14 012.
Algemene informatie over het project kunt u vinden op: www.oss.nl/dorpshartgeffen

|

Aanmelden nieuwsbrief

Naam