Welkom op de website Dorpshart Geffen

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen (bericht uit 2022)

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Van Wanrooij herontwikkelt voormalig gemeentehuis Maasdonk

Van Wanrooij herontwikkelt voormalig gemeentehuis Maasdonk

Het winnende ontwerp voor voormalig gemeentehuis Maasdonk is: Het Raadhuys van Van Wanrooij projectontwikkeling. Op 10 juni koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij nam de commissie de mening van de inwoners van Geffen over vier ontwerpen mee. Op 30 juni heeft het college van B&W het advies van de beoordelingscommissie overgenomen. 


Zorgvuldig ontwerp, passend in Geffen

De beoordelingscommissie ziet in het Raadhuys van Van Wanrooij een mooi en passend ontwerp voor de locatie van het voormalig gemeentehuis:

  • In Blok A komt een markant midden gebouw. Het ontwerp is van alle zijden zorgvuldig ontworpen. Het heeft een statige uitstraling en een dorps karakter.
  • De positie en hoogte van de huurwoningen in Blok B maken de doorgang naar de Raadhuisstraat luchtig. De verspringing van de eerste panden versterkt dit.
  • De commerciële ruimte in Blok A brengt levendigheid op het plein.  Net als de positie van de voordeuren van Blok B aan het Dorpsplein.
  • Het ontwerp is één geheel. Met zorgvuldige dorpse architectuur en goede detaillering.

Hoe verder?

Van Wanrooij krijgt een samenwerkingsovereenkomst aangeboden. Daarna kunnen zij aan de slag om het ontwerp verder uit te werken. Zodra het ontwerp definitief is, krijgt Van Wanrooij een koopovereenkomst aangeboden. Ook starten we, in het najaar de bestemmingsplanprocedure. Als alles voorspoedig verloopt, start de bouw in de tweede helft van 2021.

Ontwikkelperspectief en uitwerking Dorpsplein

Geffenaren mochten hun mening geven over de vier ontwerpen. De vier partijen mochten in hun ontwerp suggesties doen voor het openbaar gebied. Ook Van Wanrooij heeft hier gebruik van gemaakt. Meerdere inwoners kwamen met opmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte. Deze opmerkingen nemen we mee in de uitwerking van het definitieve plan voor het Dorpsplein. Het ontwikkelperspectief blijft ons uitgangspunt. Als het definitieve ontwerp van de gebouwen klaar is, dan gaan we aan de slag met de uitwerking van het Dorpsplein.

Beoordelingscommissie

In de beoordelingscommissie zaten mensen van de dorpsraad Geffen, gemeente Oss en van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail uw vraag dan naar mevrouw A. Zaadnoordijk via e-mailadres: a.zaadnoordijk@oss.nl. Algemene informatie over het project kunt u vinden op:www.oss.nl/dorpshartgeffen. 

|

Aanmelden nieuwsbrief