Welkom op de website Dorpshart Geffen

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen (bericht uit 2022)

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Inloopavond herontwikkeling voormalig gemeentehuis Geffen

Inloopavond herontwikkeling voormalig gemeentehuis Geffen

Inloopavond
Van Wanrooij vindt het belangrijk om het eerder aan de gemeente gepresenteerde ontwerp in een vroeg stadium te delen met geïnteresseerden. 
Hierbij nodigen wij u daarom namens Van Wanrooij uit voor een inloopavond op 8 oktober aanstaande tussen 19.00 en 20.30u in MFC De Koppellinck (Kloosterstraat 6) te Geffen.

Gedurende deze avond zal het ontwerp op basis van in de ruimte opgestelde informatieborden verder toegelicht worden. U wordt daarbij uitgenodigd om uw feedback op de plannen mondeling én schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan gedurende de avond middels fysieke antwoordformulieren en na afloop digitaal via deze website. 

Als initiatiefnemer van de inloopavond zal Van Wanrooij uitsluitend toelichting geven op het eigen ontwerp. De herschikking van het Dorpsplein zal daarbij niet aan bod komen. Wél zullen er gedurende de avond vertegenwoordigers van de gemeente Oss aanwezig zijn die eventuele vragen aangaande het Dorpsplein kunnen beantwoorden.

COVID-19
Uiteraard zullen gedurende de inloopavond alle dan geldende richtlijnen van Het RIVM omtrent het COVID-19 virus gerespecteerd moeten worden. Daarnaast zal het COVID-19 protocol van MFC De Koppellinck opgevolgd moeten worden. Middels dit bericht verzoeken wij u ingeval van uw aanwezigheid gedurende de avond om alle van toepassing zijnde regels te respecteren.

Om het aantal bezoekers vooruitlopende op de inloopavond zo goed mogelijk te kunnen coördineren verzoeken wij u om zich via onderstaande link aan te melden. Dit kan t/m 5 oktober aanstaande. 
Na 5 oktober ontvangt u van ons nog een aanmeldbevestiging via het door u opgegeven emailadres.

aanmelden bijeenkomst

|

Aanmelden nieuwsbrief