Welkom op de website Dorpshart Geffen

Enige tijd geleden heeft de gemeente Oss de prijsvraag ‘Dorpshart Geffen’ uitgeschreven voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis gelegen aan het Dorpsplein en de Raadhuisstraat in Geffen. Er zijn 4 partijen gevraagd om deel te nemen aan deze prijsvraag. 

Van Wanrooij Projectontwikkeling is door het college van B&W op basis van het ingediende ontwerp als winnende partij geselecteerd. 
Als ‘Geffense’ ontwikkelaar zijn zij erg trots om dit plan in eigen dorp te mogen realiseren. 

 

 

Nieuws

Inloopavond herontwikkeling voormalig gemeentehuis Geffen

Inloopavond herontwikkeling voormalig gemeentehuis Geffen

Inloopavond
Van Wanrooij vindt het belangrijk om het eerder aan de gemeente gepresenteerde ontwerp in een vroeg stadium te delen met geïnteresseerden. 
Hierbij nodigen wij u daarom namens Van Wanrooij uit voor een inloopavond op 8 oktober aanstaande tussen 19.00 en 20.30u in MFC De Koppellinck (Kloosterstraat 6) te Geffen.

Gedurende deze avond zal het ontwerp op basis van in de ruimte opgestelde informatieborden verder toegelicht worden. U wordt daarbij uitgenodigd om uw feedback op de plannen mondeling én schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan gedurende de avond middels fysieke antwoordformulieren en na afloop digitaal via deze website. 

Als initiatiefnemer van de inloopavond zal Van Wanrooij uitsluitend toelichting geven op het eigen ontwerp. De herschikking van het Dorpsplein zal daarbij niet aan bod komen. Wél zullen er gedurende de avond vertegenwoordigers van de gemeente Oss aanwezig zijn die eventuele vragen aangaande het Dorpsplein kunnen beantwoorden.

COVID-19
Uiteraard zullen gedurende de inloopavond alle dan geldende richtlijnen van Het RIVM omtrent het COVID-19 virus gerespecteerd moeten worden. Daarnaast zal het COVID-19 protocol van MFC De Koppellinck opgevolgd moeten worden. Middels dit bericht verzoeken wij u ingeval van uw aanwezigheid gedurende de avond om alle van toepassing zijnde regels te respecteren.

Om het aantal bezoekers vooruitlopende op de inloopavond zo goed mogelijk te kunnen coördineren verzoeken wij u om zich via onderstaande link aan te melden. Dit kan t/m 5 oktober aanstaande. 
Na 5 oktober ontvangt u van ons nog een aanmeldbevestiging via het door u opgegeven emailadres.

aanmelden bijeenkomst

|

Aanmelden nieuwsbrief

Naam