Welkom op de website Dorpshart Geffen

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen (bericht uit 2022)

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Denk mee voor de inrichting van het Dorpsplein!

Denk mee voor de inrichting van het Dorpsplein!

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. 

Inloopavond 4 november
Inmiddels hebben we een conceptontwerp voor de nieuwe inrichting van het Dorpsplein gemaakt. U kunt dit concept bekijken op de inloopavond op donderdag 4 november in MFC De Koppellinck in Geffen. U bent van harte welkom om van 19.00 – 21.00 uur! Wij vragen u de dan geldende corona-maatregelen op te volgen. 

Digitaal
Kunt u op 4 november niet? Geen probleem. Het concept ontwerp is vanaf 5 november tot 26 november te bekijken op de PraatMeepagina. Ook kunt u daar een reactie geven op het conceptontwerp.

Conceptontwerp Dorpsplein
In juni van dit jaar zijn we gestart met het ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in het conceptontwerp. Dit conceptontwerp voor het Dorpsplein willen wij graag met u delen op de inloopavond. Ook horen wij graag uw reactie op dat concept. 

Plan Raadhuys
Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u hier vinden of neem contact op met Laurent Remeijsen van Van Wanrooij.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Kijk dan op de website van de gemeente Oss. Of neem contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk.
 


 

|

Aanmelden nieuwsbrief