Welkom op de website Dorpshart Geffen

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website. Klik hier als u wilt reageren op het ontwerp.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Uitnodiging dorpsavond 27 maart

Uitnodiging dorpsavond 27 maart

We gaan binnenkort starten met het plan voor het dorpsplein en het voormalige gemeentehuis. U kunt hierover meedenken en meepraten.

In de komende maanden worden er drie dorpsgesprekken georganiseerd waar iedereen in Geffen mee kan denken en doen. Daarnaast gaan we via internet ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. We bouwen een speciale website voor dit plan. Na elk dorpsgesprek staat er alles op wat in het dorpsgesprek is besproken. U kunt in de weken daarna dus ook nog uw bijdrage geven.

Vanuit de gemeente is een projectgroep geformeerd. Anne Zaadnoordijk is de projectleider vanuit de gemeente voor deze opgave. Het ontwerp wordt gemaakt en begeleid door het ontwerpbureau LOS stadomland uit Vught.

We gaan op woensdag 27 maart een 1e dorpsgesprek houden.
Om 19.30 uur bent u van harte welkom in de Koppelinck!

We kijken eerst terug. Wat is er al eerder gezegd en getekend op het dorpsplein en het voormalige gemeentehuis? En wat valt ons op?
Dan willen we graag met u in groepjes praten over verschillende thema’s die allemaal te maken hebben met het Dorpsplein en het (voormalige) gemeentehuis.

 

Wat gaan we hiermee doen?

Dat krijgt u te zien op het 2e dorpsgesprek halverwege mei. We gaan dan 3 modellen/varianten/scenario’s presenteren en met u bespreken.

Uit alle opmerkingen die we van u hebben gekregen op de verschillende modellen gaan we een plan maken. Dit gaan op het 3e dorpsgesprek eind juni aan u presenteren.

We gaan dus in de aankomende 4 maanden met elkaar deze klus doen.

Hoe meer u meedenkt en meedoet hoe beter het plan gaat worden!

|

Aanmelden nieuwsbrief