Welkom op de website Dorpshart Geffen

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website. Klik hier als u wilt reageren op het ontwerp.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Ik nodig u uit om mee te denken!

Ik nodig u uit om mee te denken!

Telkens weer valt me op hoezeer Geffen bruist van energie. Geffenaren zijn trots op hun dorp, zijn doeners en willen graag samen de handen uit de mouwen steken. Dat blijkt ook uit de betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers en het actieve verenigingsleven. Er gebeurt veel in Geffen en het komt er steeds mooier uit te zien. Wat nog ontbreekt, is een mooi en levendig dorpshart. Met het wegvallen van de functie van het gemeentehuis en hoe het plein er nu uitziet, wordt dat niet ingevuld. Er wordt al te lang gesproken over hoe het anders zou kunnen. Daar gaan wij nu als gemeente samen met de Dorpsraad en de inwoners werk van maken.

 

Daarvoor willen we weten wat Geffen wil met het gemeentehuis en het plein. Wat verwacht u daarvan? Wat zijn uw wensen? Welke functies vindt u belangrijk? Niet alleen voor vandaag maar ook voor morgen. Hoe bereiken we de initiatiefnemers die dat moeten invullen? En hoe komen we tot een aansprekend en breed gedragen plan dat realistisch en financieel verantwoord is? De uitkomst vertalen we naar een plan dat we aan de gemeenteraad voorleggen.

 

Daarover willen we met zoveel mogelijk Geffenaren in gesprek. We hopen dat u naar onze 3 dorpsgesprekken komt om mee te denken en te praten. Maar we zoeken ook op andere manieren het gesprek. Zo kunt u ook op deze website uw mening geven.

 

Daarom nodigen we eenieder in Geffen uit om mee te denken. We rekenen ook op uw inbreng!

 

mr. Johan van der Schoot
wethouder Ruimtelijke Ordening Kernen c.a.

 

|

Aanmelden nieuwsbrief