Welkom op de website Dorpshart Geffen

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website. Klik hier als u wilt reageren op het ontwerp.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Eerste dorpsavond Geffen: ‘Weten we alles?’

Eerste dorpsavond Geffen: ‘Weten we alles?’

Woensdag 27 maart was de eerste dorpsavond over de herontwikkeling van het dorpshart van Geffen. Tegelijkertijd is ook de projectwebsite geopend waar u kunt reageren op alle thema’s. Klik hier als u mee wilt praten, er wordt momenteel al volop gereageerd! U kunt nog reageren t/m woensdag 17 april.

De avond was drukbezocht. Ruim 80 Geffenaren waren aanwezig om nog eens in gesprek te gaan over het Dorpsplein en het oude gemeentehuis. 

De voorzitter van de dorpsraad, Michel van Nistelrooij, opende de avond en gaf aan dat alle opties en ideeën mogelijk zijn. Foke de Jong, van LOS stadomland, gaf een inleidende presentatie en Loes van Schie, ook van LOS, heeft de projectwebsite toegelicht.  

Foke nam ons kort mee door de historie van de Geffense kern en hoe het Dorpsplein in de jaren zestig op de huidige plek is gekomen. De diverse functies van het plein worden benoemd en ook de informatiebronnen die in het verleden al zijn opgehaald. Foke benadrukt dat de belangrijkste vraag van de avond is: 'Weten we alles?'

Vanuit de gemeente Oss licht de projectmanager, Anne Zaadnoordijk, de planning toe en het traject na het opstellen van het ontwikkelperspectief. 


Na de pauze gingen de aanwezige bewoners in groepen aan de slag. Op elke tafel lag een grote plattegrond van het plangebied en werd er besproken wat er allemaal zou mogen veranderen. Hieronder een greep uit de opmerkingen. 

“Over de gedeeltelijke sloop van het oude gemeentehuis is het merendeel het wel eens. Een gedeelte zou bij velen nog wel kunnen blijven staan, in lijn met de huidige bebouwing aan de rand van het plein. Voor wie zou de nieuwe ruimte gebruikt kunnen worden? Begeleid wonen, horeca (Brownies en Downies), sociale huur voor jongeren en ouderen, een nieuwe Levix winkel en nog veel meer opties passeren de revue. 

En het grotere plein, hoe gaan we dat dan gebruiken? Het plein moet in ieder geval groener worden. Met plekken om elkaar te kunnen ontmoeten voor jong en oud. Ook moet het plaats kunnen geven aan allerlei evenementen, maar het moet geen plein worden voor tien dagen feest per jaar.”

Op deze website kan iedereen zijn of haar mening geven op de diverse thema’s, klik hier. U kunt nog reageren t/m woensdag 17 april. Daarna gaat LOS aan de slag met het ontwikkelen van verschillende scenario’s. Deze worden gepresenteerd op 15 mei. 

De presentatie van de avond kunt u hier bekijken.
 

|

Aanmelden nieuwsbrief