Welkom op de website Dorpshart Geffen

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website. Klik hier als u wilt reageren op het ontwerp.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Reageer op de drie scenario's!

Reageer op de drie scenario's!

Het tweede dorpsgesprek over het dorpshart in Geffen afgelopen woensdag 15 mei is weer goed bezocht. Ruim 85 Geffenaren bespraken drie scenario’s over het dorpshart in Geffen. Ontwerpbureau LOS Stadomland presenteerde 3 scenario’s:
1. het Pittoreske plein 
2. een Wervelend park 
3. het Prettig plantsoen en dorpsplein 

Tijdens de avond gaven inwoners hun ideeën daarover en presenteerden dat aan elkaar. Was u er op 15 mei niet bij? U kunt de scenario’s hier bekijken en open uw reactie geven. Dat kan tot 9 juni 2019. 
Ook kunt u hier de presentatie zien. 

Na 9 juni gaan we aan de slag met de reactie en vormen we het voorkeursscenario. Dit presenteren we op woensdag 26 juni in MFC De Koppellinck. 
Het programma is als volgt:
19.00 uur inloop
19.30 uur presentatie voorkeursscenario
20.00 uur in groepen reactie geven op voorkeursscenario

De gemeente Oss werkt voor dit project nauw samen met Dorpsraad Geffen. 
Het uiteindelijke scenario met begroting leggen we eind 2019 voor aan het college van B&W en gemeenteraad.

|

Bijlage

  1. presentatie15meilr.pdf 20-5-2019 10:21:19

Aanmelden nieuwsbrief