Welkom op de website Dorpshart Geffen

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website. Klik hier als u wilt reageren op het ontwerp.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Van voorkeursscenario naar ontwikkelperspectief

Van voorkeursscenario naar ontwikkelperspectief

Op 26 juni presenteerden wij het voorkeursscenario.
Het voorkeursscenario werken wij nu verder uit naar het ontwikkelperspectief. 
Wij maken daarbij gebruik van ontvangen aanbevelingen.

 

Op maandag 16 september om 20 uur is de openbare dorpsraadvergadering in de Koppellinck in Geffen.
Wij geven dan een toelichting op het ontwikkelperspectief. En een doorkijk naar het vervolg. 

U bent van harte welkom.

Kunt u niet? Vanaf begin oktober is het ontwikkelperspectief klaar. U kunt deze dan rustig nalezen op de webpagina van de gemeente Oss: www.oss.nl/dorpshartgeffen.

|

Aanmelden nieuwsbrief