Welkom op de website Dorpshart Geffen

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein. 

In juni van dit jaar zijn we gestart met het verdere ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, zijn verwerkt in een conceptontwerp. Dit ontwerp hebben wij dan gepresenteerd aan de Geffenaren in november van 2021. Hierna hebben het conceptontwerp met behulp van de toen opgehaalde reacties verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp lichten we graag aan u toe. Dit hebben we gedaan op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Daarnaast kunt u tot 15 maart reageren op de website. Klik hier als u wilt reageren op het ontwerp.

Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Nieuws

Ontwikkelperspectief
Het ontwikkelperspectief en de daarbij horende participatie notitie zijn hier na te lezen...
Lees meer
Presentatie openbare bijeenkomst dorpsraad 16 september
Op maandagavond 16 september was er een openbare bijeenkomst van de dorpsraad. Op de agenda stond onder andere het ontwikkelperspectief van Geffen. De presentatie die gehouden is, is hier na te lezen.
Lees meer
Van voorkeursscenario naar ontwikkelperspectief
Op 26 juni presenteerden wij het voorkeursscenario. Het voorkeursscenario werken wij nu verder uit naar het ontwikkelperspectief. Wij maken daarbij gebruik van ontvangen aanbevelingen. Op maandag 16 september om 20 uur is de openbare dorpsraadvergadering in de Koppellinck in Geffen. Wij geven dan een toelichting op het ontwikkelperspectief. En een doorkijk naar het vervolg. U bent van harte welkom. Kunt u niet? Vanaf begin oktober is het ontwikkelperspectief klaar. U kunt deze dan r...
Lees meer
Reageer op het voorkeursscenario
Afgelopen woensdag 26 juni is het voorkeursscenario gepresenteerd in de Koppelinck. Het voorkeursscenario is ontstaan door de positief gewaardeerde elementen uit de eerdere scenario’s te combineren. Zo is er een mix ontstaan dat heeft geleid tot een groen, open en knus dorpsplein. Het dorpsplein als podium van het dorp! Tot eind juli kunt u aanbevelingen geven op het voorkeursscenario die we meenemen in het vervolgproces. Wilt u direct reageren, klik hier!
Lees meer
Derde dorpsavond op 26 juni!
Volgende week woensdag is de laatste dorpsavond voor het dorpshart van Geffen. We presenteren het voorkeursscenario en u bent van harte welkom! 
De avond zal starten om 19.30 uur in de Koppelinck (inloop 19.00 uur). Komt u ook? We presenteren eerst het voorkeursscenario. Daarna hangen we de tekeningen op en kunt u het voorkeursscenario nog eens rustig bekijken. Ook is er ruimte voor vragen en aanbevelingen.   Na deze avond kunt u ook nog reageren op de website. We zien u graag woens...
Lees meer
Reageer op de drie scenario's!
et tweede dorpsgesprek over het dorpshart in Geffen afgelopen woensdag 15 mei is weer goed bezocht. Ruim 85 Geffenaren bespraken drie scenario’s over het dorpshart in Geffen. Ontwerpbureau LOS Stadomland presenteerde 3 scenario’s: 1. het Pittoreske plein  2. een Wervelend park  3. het Prettig plantsoen en dorpsplein 
Lees meer
Tweede dorpsgesprek op woensdag 15 mei
Er wordt hard gewerkt aan de scenario’s voor het dorpsplein en het voormalig gemeentehuis! Deze worden gepresenteerd op woensdagavond 15 mei in de Koppelinck. Komt u ook? U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Koppelinck! We presenteren eerst de scenario’s. Dan willen we graag met u in groepjes praten over de verschillende scenario’s. Wat spreekt u het meeste aan en wat totaal niet? En waarom? Ook na deze avond kunt u weer meedenken via de website.
Lees meer
Eerste dorpsavond Geffen: ‘Weten we alles?’
Woensdag 27 maart was de eerste dorpsavond over de herontwikkeling van het dorpshart van Geffen. Tegelijkertijd is ook de projectwebsite geopend waar u kunt reageren op alle thema’s. Klik hier als u mee wilt praten. De avond was drukbezocht. Ruim 80 Geffenaren waren aanwezig om nog eens in gesprek te gaan over het Dorpsplein en het oude gemeentehuis.  De voorzitter van de dorpsraad, Michel van Nistelrooij, opende de avond en gaf aan dat alle opties en ideeën mogelijk zijn. Foke de Jong, van L...
Lees meer
Ik nodig u uit om mee te denken!
Telkens weer valt me op hoezeer Geffen bruist van energie. Geffenaren zijn trots op hun dorp, zijn doeners en willen graag samen de handen uit de mouwen steken. Dat blijkt ook uit de betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers en het actieve verenigingsleven. Er gebeurt veel in Geffen en het komt er steeds mooier uit te zien. Wat nog ontbreekt, is een mooi en levendig dorpshart. Met het wegvallen van de functie van het gemeentehuis en hoe het plein er nu uitziet, wordt dat niet ingevuld. Er wo...
Lees meer
Uitnodiging dorpsavond 27 maart
We gaan binnenkort starten met het plan voor het dorpsplein en het voormalige gemeentehuis. U kunt hierover meedenken en meepraten. In de komende maanden worden er drie dorpsgesprekken georganiseerd waar iedereen in Geffen mee kan denken en doen. Daarnaast gaan we via internet ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. We bouwen een speciale website voor dit plan. Na elk dorpsgesprek staat er alles op wat in het dorpsgesprek is besproken. U kunt in de weken daarna dus ook nog uw bijdrage geven.
Lees meer
Pagina 2 van 2 [2] VolgendeLaatste

Aanmelden nieuwsbrief