Praat mee!

Proces: hoe gaan we verder?

Het ontwikkelperspectief biedt de kansen en randvoorwaarden voor de beoogde ontwikkeling en is tweeledig, te weten:

 • Voorkeursscenario, visie op hoe het plangebied eruit gaat zien.
 • Ruimtelijke kwaliteitskaders ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis. 

Achter de schermen gaan we verder met:

 • Afronding ontwikkelperspectief 
 • Berekening kosten uitvoering
 • Verkennende gesprekken geïnteresseerden ondernemers en woningbouwcorporatie
 • Plan van aanpak vervolg

Proces besluitvorming 2019

 • 26 juni: presentatie voorkeursscenario en ophalen aanbevelingen
 • juli: website open voor aanvullende reacties en aanbevelingen
 • augustus/september: van voorkeursscenario naar ontwikkelperspectief
 • 16 september: toelichting op ontwikkelperspectief tijdens openbare dorpsraadvergadering
 • eind september/ begin oktober: stukken in routing brengen 
 • 5 november: college besluit en stukken naar raad advies commissie ruimte (28 nov)
 • 19 december: raadsbesluit 
 • na 19 december: informeren dorpsraad en Geffenaren over besluit en hoe verder

Hoe verder vanaf 2020?

 • Afhankelijk van besluit raad en beschikbare financiële middelen
 • Afhankelijk van resultaten verkennende gesprekken met woningbouwcorporatie en geïnteresseerde ondernemers
 • Blijf op de hoogte: schrijf u in voor de nieuwsbrief!
  Ontwikkelperspectief

Wanneer u reageert

U wordt gevraagd uw mailadres op te geven bij een reactie, dit mailadres wordt NIET getoond op de website.

U kunt niet meer reageren op het voorkeursscenario.

Het voorkeursscenario is ontstaan door de positief gewaardeerde elementen uit de eerdere scenario’s te combineren. Zo is er een mix ontstaan dat heeft geleid tot een groen, open en knus dorpsplein. Het is er aangenaam verblijven, er liggen aanleidingen tot ontmoeten en er is ruimte voor het organiseren van evenementen. Het dorpsplein als podium van het dorp!