Praat mee!

De link naar het definitief ontwerp vindt u onderaan de pagina. Op deze pagina is verder niets gewijzigd.

Gaat u er even lekker voor zitten! We hebben een filmpje gemaakt waarin we het proces en de totstandkoming van het nieuwe conceptontwerp toelichten. Het filmpje duurt ongeveer 15 minuten. 

Het filmpje bevat:

 • Introductie projectleider gemeente Oss en Dorpsraad Geffen
 • Toelichting op het proces
 • Terugblik op het ontwikkelperspectief
 • Wat is er veranderd ten opzichte van 2019 en wat hebben we opgehaald?
 • Conclusie en aangepast ontwikkelperspectief 
 • Voor- en nadelen
 • Nieuw conceptontwerp voor het Dorpsplein
 • Vervolg

U kunt een samenvatting van het filmpje ook hieronder lezen. Daarnaast kunt u alle beelden nog eens rustig bekijken en reageren op het nieuwe ontwerp. 

Samenvatting van het filmpje

Introductie

In juni dit jaar zijn we begonnen met het uitwerken van de visie (ontwikkelperspectief) naar een concreter ontwerp voor het Dorpsplein. Het ontwikkelperspectief nemen we hiervoor als uitgangspunt.

Hoofdlijnen ontwikkelperspectief 2019

De kernwoorden die het ontwikkelperspectief zo goed mogelijk omschrijven is de speelse opzet, het groene karakter, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en om er te verblijven. Het Dorpsplein als podium van het dorp. 

Ontwikkelperspectief uit 2019

 

Groen en verblijven

 • Het plein wordt zo groen mogelijk en er zijn mogelijkheden om te kunnen verblijven en elkaar te ontmoeten.
 • De klassieke rij van bomen zorgt, samen met een groot grasveld, voor een groene basis. Dit wordt aangevuld met nog enkele solitairen en verplaatsbaar groen. 
 • De zonzijde, de zijde van de Jumbo en de Florijn, wordt ingericht als verblijfplek met een suggestie voor een horecagelegenheid op de parkeerplaats van de Florijn.
 • Het plein oogt als een groene plek vanaf de Dorpstraat.
 • En het nieuwe gebouw op het plein wordt omringd door groen.

Verkeer

 • Het plein is autoluw; er is geen doorgaand verkeer over het plein. De route aan de noordzijde verdwijnt in de visie.
 • Ook de parkeerfunctie verdwijnt grotendeels. Aan de zuidzijde blijft het plein toegankelijk met parkeerplaatsen. 
 • De overige paden liggen op een speelse manier over het plein, gebaseerd op logische looplijnen. 

Activiteiten

 • Er is ruimte op het plein voor evenementen; het gaat om de kermis, effe noar Geffe en de (kleine) feesttent. 
 • Daarnaast is er ruimte voor de marktkramen.
 • Tot slot; de kiosk blijft staan op de huidige locatie.

Wat is er veranderd en wat hebben we opgehaald?

Ten opzichte van 2019 zijn er een aantal dingen veranderd. Ook hebben we nieuwe informatie opgehaald en nieuwe inzichten gekregen. Samengevat zijn dit de volgende punten:

 • Er is een ontwerp voor de nieuwe gebouwen op het Dorpsplein met wonen en horeca.
 • K&H is nieuw op het plein en het laden en lossen van deze winkel gebeurt aan de voorzijde.
 • Er vindt meer en meer omvorming plaats van detailhandel naar wonen. Daarnaast is er leegstand aan de zuidzijde.
 • Het streven vanuit de gemeente is om bestaande goede bomen te laten staan.
 • Uit een verkeersonderzoek is gekomen dat het afsluiten van de doorgaande route leidt tot forse toenames van intensiteiten op de omliggende straten.
 • Hetzelfde onderzoek geeft aan dat er in het ontwikkelperspectief een tekort is van 10 parkeerplaatsen op zaterdagmidag (drukste dag). Met name voor de Jumbo zijn parkeerplaatsen op korte afstand heel belangrijk omdat bezoekers anders kunnen kiezen voor een supermarkt ergens anders in de regio.
 • Uit gehouden interviews blijkt dat de ondernemers zich zorgen maken over de bereikbaarheid van de winkels bij het wegvallen van de doorgaande route en het aantal parkeerplaatsen. 
 • Eigenaren van panden aan het Dorpsplein geven aan dat zij de zorgen van de ondernemers begrijpen.
 • De pinautomaat aan het pand van De Florijn moet goed bereikbaar zijn voor de geldwagen.
 • De lege plek naast de Florijn voorlopig open, toegankelijkheid hiervoor is noodzakelijk.
 • Aanvoeren van goederen bij nummer 25 en 25a dient aan de voorkant te gebeuren, net zoals bij K&H.
 • Perceelsgrenzen aan noordzijde bij de Florijn behoeven aandacht.
 • Bestaande horeca (aan de zuidzijde) wil graag het terras behouden.

Onderstaand kaartje geeft deze punten weer.

Nieuwe_inzichten en opgehaalde informatie

Samengevat betekent dit dat we op 4 punten kijken naar het vervolg van het ontwikkelperspectief:

 • De uitgangspunten van het ontwikkelperspectief zijn belangrijk en dienen als basis, de bewoners hebben hier enthousiast over meegedacht.
 • De ontwikkeling van het voormalig gemeentehuis leidt tot een verandering in het programma met horeca.
 • Een aantal wijzigingen in het ruimtelijk programma ten opzichte van 2019 leidt tot een andere kijk op een aantal punten. 
 • Als laatst kunnen de ondernemers zich op een aantal punten niet vinden in het ontwikkelperspectief en dit is onderbouwd met onderzoek.

Aangepast ontwikkelperspectief enkel aanpassingen zijn benoemd

Dit heeft geleid tot een aangepast ontwikkelperspectief. Wat zijn de veranderingen: 

 • Aan de noordzijde is een gedeelde ruimte gekomen voor de auto, fietser en voetganger. De K&H en de lege ruimte naast de Florijn zijn toegankelijk voor autoverkeer. Het stoepje voor de Florijn is naar voren gehaald om doorgaand verkeer tegen te gaan.
 • Er zijn een aantal parkeerplaatsen toegevoegd aan de overzijde van de Jumbo. Om aan de 10 parkeerplaatsen te voldoen zullen er ook extra langsparkeerplaatsen moeten komen in de Harrie Schoutenstraat.
 • Er is een centrale plek gekomen op het plein waar het terras, bomen en groen een plek krijgen.
 • Aan de zuidzijde zijn enkele bestaande bomen laten staan.

Voor- en nadelen

Dit nieuwe ontwikkelperspectief heeft twee voordelen:

 • Het sluit aan op het ontwikkelperspectief met het behoud van de hoofdopzet 
 • Het komt tegemoet aan het tekort van parkeren en logistiek.

Tegelijkertijd heeft deze variant een aantal nadelen:

 • Aan de noord- en zuidzijde is (doodlopend) verkeer aanwezig. Dit is nadelig voor de verkeersveiligheid; er zullen auto’s en vrachtauto’s moeten keren. 
 • Beide wegen nemen veel ruimte in beslag en leidt tot minder groen.
 • Parkeerplaatsen aan de zuidzijde zijn minder noodzakelijk als de winkels daar grotendeels verdwijnen.
 • Evenementen (met name de kermis) is lastiger inpasbaar.

De nadelen zijn aanleiding geweest om te kijken naar een variant waar dit beter tot zijn recht komt. Dit heeft geleid tot het nieuwe conceptontwerp.

Klik hier om het nieuwe -definitieve ontwerp.

 

Reageer

In het definitief ontwerp voor het dorpsplein van Geffen is de hoofdopzet hetzelfde.

In het nieuwe concept is de hoofdopzet hetzelfde. Een speels groen plein waar ruimte is voor ontmoeten, vermaak en verblijven.