Voorkeursscenario dorpsplein

Het voorkeursscenario is ontstaan door de positief gewaardeerde elementen uit de eerdere scenario’s te combineren. Zo is er een mix ontstaan dat heeft geleid tot een groen, open en knus dorpsplein. Het is er aangenaam verblijven, er liggen aanleidingen tot ontmoeten en er is ruimte voor het organiseren van evenementen. Het dorpsplein als podium van het dorp!

 • Het plan is een combinatie van een park en een plein, met een grasveld, maar ook een deel verharding aan de zonzijde. Het is grotendeels flexibel ingericht. Er kan een openbaar terras komen en een groot deel is ingericht als grasveld. Iedereen kan hier zitten. 
 • De ruimte wordt deels begrensd met rijen bomen. Deze zorgen voor een groene basis en geven schaduw in warmere tijden. Verspreid kunnen er nog enkele solitaire bomen komen te staan. Op het verharde gedeelte is plek voor verplaatsbare bomen die met een evenement verplaatst kunnen worden.
 • De slingerende paden lopen ‘dwars’ door het ontwerp en zijn gebaseerd op een aantal curves als logische looplijnen. Alle paden zijn geschikt voor minder validen. Geïntegreerd in dit pad komt een speelplek met water. Deze plek is gecentreerd in de ruimte, waardoor het veilig is en zorgt voor vermaak. Langs de randen kunnen perken met bollen komen.
 • De ruimte is grotendeels autoluw. Aan de noordkant, de zonnige kant, verdwijnt de (auto)straat en wordt het verblijfgebied. Aan de zuidrand kunnen auto’s parkeren onder de bomen en aan de Raadhuisstraat zijn parkeerplaatsen. Op elke ‘hoek’ van het plein komen fietsparkeerplekken.
 • De kiosk blijft staan op de huidige locatie. Door het verdwijnen van de doorlopende straat en het toevoegen van de slingerende paden is de huidige locatie een logische plek. De kiosk kan gebruikt worden als podium tijdens evenementen en zou af en toe ingericht kunnen worden als tijdelijke bar of ijscowinkel. Het zou leuk zijn als je vanaf meerdere kanten de kiosk kunt betreden.
 • Op de plek waar een deel van het gemeentehuis wordt afgebroken komt een nieuw gebouw met bijvoorbeeld woningen. Het voorstel is om 3 lagen te realiseren met een groen dak. Dit zouden bijvoorbeeld 12 woningen kunnen zijn die een kleine eigen buitenruimte hebben. Daaromheen is ruimte voor bijvoorbeeld een bloementuin. Ook zou dit deels verlaagd kunnen worden om water op te vangen.
 • Het deel van het gemeentehuis dat blijft staan zou gebruikt kunnen worden voor nieuwe functies zoals retail en kantoren. Maar ook (zorg)woningen of horeca zouden hier een plek kunnen krijgen. Voor het grootste deel blijft de huidige hoogte gehandhaafd, voor een deel zou een derde verdieping opgebouwd kunnen worden (aan de zijde van het plein en niet aan de kant van de Raadhuisstraat). In de huidige binnentuin is ruimte voor parkeerplaatsen.
 • Naast de Florijn zou mogelijk een nieuw gebouw kunnen komen met bijvoorbeeld horeca. Het zou goed zijn als op mooie zomerdagen en in elk geval in de zomerweekenden hier een aantal foodtrucks komen die ervoor zorgen dat mensen de ervaring krijgen om op een terras te zitten op het plein. Dit is een vorm van ‘placemaking’, als de ervaring er is, dan is de verwachting dat (vanzelf) de horecaondernemer ook komt. Dit zou een geweldige toevoeging zijn voor aan het plein!
 • De evenementen (kermis, Effe noar Geffe en de feesttent) zijn goed inpasbaar. Ook is nagedacht over voorzieningen zoals stroompunten en waterpunten. De bedoeling is dat deze geïntegreerd worden in de openbare ruimte. Naast de evenementen is er ook ruimte voor de marktkramen.
 • Vanaf de Dorpsstraat oogt de ruimte als een groene plek waar het aangenaam vertoeven is en even uit te rusten van bijvoorbeeld een fietstocht. De watertap, de mozaïkbank en de informatieborden hebben een nieuwe plek gekregen op het plein.


Heeft u aanbevelingen op het voorkeursscenario?

Deel

Rating

0 ( 2 reviews)

Reacties

 • In veel van wat hiervoor gezegd is kan ik mij vinden. Toch nog enkele toevoegingen. Tijdens alle avonden die tot dit voorkeursscenario hebben geleid, als ook in eerdere bijeenkomsten is in grote meerderheid uitgesproken dat het vm gemeentehuis zou moeten verdwijnen, dus gesloopt. Zonder enige argumentatie is nu toch gekozen om een gedeelte te laten staan. Naar de stem van de inwoners wordt dus niet geluisterd. Diit zal in de vervolgprocedure zeker niet klakkeloos aanvaard worden. Verder opgemerkt dat, als desondanks deze keuze overeind blijft, dan is het absoluut onwenselijk en niet acceptabel als er een extra bouwlaag bovenop komt. Dit betekent dan een hoogte van ca 12m, dus 4m hoger dan nu en de naastgelegen bebouwing. Zoals hiervoor al gezegd betekent dat nóg meer verstening. Dit geldt ook voor het blokje van 4 in 3 bouwlagen op de plaats van nu de raadszaal, Kortom denk nog eens goed na over her blokje en voorts sloop het gehele vm gemeentehuis en, ingeval toch een gedeelte gehandhaafd blijft, géén extra bouwlaag.
  25-7-2019 20:00:40
 • Jan
  Het terras aan de noordzijde en het autovrij maken vind ik goede ideeën. Een parkachtige dorpskern is zeker mooi, maar houdt het ook praktisch. Hoewel het onderzoeksbureau aangeeft dat er voldoende ruimte is voor evenementen zoals de kermis, zet ik daar toch mijn vraagtekens bij. Ondanks de nieuwe opzet lijken het aantal vierkante meters voor vermaak juist kleiner te worden. En niet in de laatste plaats door de geplande bebouwing. Tijdens de bijeenkomsten en op deze website werd nadrukkelijk gevraagd om meer groen en ruimte. Toch is er behoorlijk wat bebouwing ingetekend. Doordat men ook nog flink de hoogte in gaat lijkt het aantal m3 zelfs meer dan in de huidige situatie. Er lijken voorwaarden gesteld, maar deze worden niet hardop uitgesproken. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente en de aannemers er vooral bij gebaat zijn en de Geffenaren achterblijven met een volgebouwd dorpshart waar bijna niets meer georganiseerd kan worden. Schep meer ruimte voor het plein/ park door de woontoren aan de westzijde weg te laten. Houd ook rekening met de bewoners van de Raadhuisstraat. Alles maximaal 2 bouwlagen! In plaats van grote woonblokken kun je ook kiezen voor enkele lage woningen zoals aan het Aloysiusplein (nr's 45-57). Deze kunnen dan aan de zuidzijde komen.
  17-7-2019 9:01:42
 • Helaas heb ik de presentatie van het uiteindelijke voorkeursscenario voor het dorpshart gemist. De kritiek die ik hoor betreft vooral de massieve bebouwing op de plek van de voornalige raadzaal. Ik wil daarom nogmaals een lans breken voor het idee om hier een replica van het oude gemeentehuis aan de Molenstraat terug te bouwen: minder massa en meer Geffens karakter. Daarnaast vraag ik aandachr voor een unieke zichtlijn vanaf het plein richting kerk. Die zichtlijn loopt over het voormalige parkeerterrein van de Rabobank. Deze ruimte wordt in dit scenario bebouwd met horeca. Goed idee, maar dan wel graag met behoud van deze zichtlijn. Minder massa dus, tegen de winkel van DFM aan bouwen en 'lucht' laten tussen dit nieuwe pand en de Florijn.
  14-7-2019 3:38:25
 • Het begon zo hoopvol. Gesprekken met aanwonenden, een schouw, inspraakavonden. Ik dacht oprecht dat de gemeente serieus wilde luisteren naar de wensen van de Geffenaren omtrent ons nieuwe dorpshart. Nu ligt daar een voorkeurscenario (wiens voorkeur?) waarin ik niets terug zie van de veelgehoorde wensen van de Geffenaren. Het heeft er alle schijn van dat het ontwerpbureau de opdracht heeft gekregen om met een ontwerp te komen dat niets mag kosten en zelfs geld op moet brengen. Dus zoveel en hoog mogelijk bouwen. Het ontwerpbureau komt nu met een mooi misleidend plaatje. De hoge gebouwen staan verscholen achter nog grotere bomen. Zelfs de huizen in de Raadhuisstraat zijn groter getekend dan de woonkolos van drie lagen. Wij zijn toch niet gek! Het plein wordt mooi groen getekend terwijl iedereen snapt dat dit binnen no time bestraat zal worden want al die bewoners moeten kunnen parkeren en de markt, de kermis en evenementen maken van zo'n groen veldje een modderpoel. Niet praktisch. Niet reëel om net te doen of dit een parkje kan worden. De hoogbouw is nog het ergste. Die staat er voor minstens 60 jaar, dus vergeet het maar met een levendig dorpshart, je kunt daar niets meer aan veranderen. Voor de bewoners van de Raadhuisstraat zijn de gevolgen groot. De huizen aan het begin van de straat zullen de zon in de woonkamer missen door een hoog gebouw voor de deur. De andere woonkolos krijgt ongetwijfeld de balkonnetjes op het zuiden waardoor de bewoners aan de oneven kant van de Raadhuisstraat alle privacy in hun tuinen kwijt zijn. En het plein zelf zal zijn dorpse karakter gaan missen door de hoogbouw. Om niet te negatief te zijn wil ik nog wel kwijt dat het een goed idee is om de doorgaande weg te laten vervallen en het plein daardoor verkeersluw te maken. Omdat er dan wel aan de zuidkant een doodlopende weg komt wordt het plein er niet groter van. Bij evenementen worden de wegen toch al afgesloten. Beste gemeente luister a.u.b echt naar de inwoners. Ik begrijp heus wel dat er iets gebouwd moet worden, maar dit niet. De gemeente mag toch wel iets investeren in een bruisend en levendig dorpshart. Geffen is een ondernemend en actief dorp waar veel mogelijk is. Desnoods verplaatsen we de kiosk zelf. Maak geen plan waarbij alleen het geld leidend is maar kijk naar de toekomst. Neem ons serieus. Hou ons niet voor de gek met tekeningen met hangmatten en lommerrijke laantjes terwijl je alleen maar wilt bouwen en geen ruimte voor groen naast een verhard pleindeel wilt maken. HET IS NOG NIET TE LAAT.
  12-7-2019 21:45:45
  • @Leny Romme: Je hebt helemaal gelijk Leny. Laat alleen de kelder van gemeentehuis staan!! Samen met de KIOSK in die hoek!! Leuk voor bv. beginnende bandjes....hebben ze gelijk stroom en toiletten!!!
   13-7-2019 22:26:09
 • Beste Anne, Het gekozen voorkeursscenario vind ik ook een prima plan. Maar zoals ook door meerdere boven is aangegeven.....pas op met het gras. Voor je het weet wordt dat het grootste probleem. Inderdaad het onderhoud. Maar met een goed plan kan er heel veel. Ik zou er wel voor kiezen om het gras zoveel mogelijk "hufterproof" te maken. Dat kan b.v. door het leggen van een kunststof honinggraat raster of, wellicht nog beter, door open stenen te gebruiken waarin je ook gras kunt zaaien. Tevens moet je er ook voor zorgen dat er zeker geen auto's over het gras kunnen. Veel succes met de verdere uitwerking.
  8-7-2019 7:26:11
 • Is er ook nagedacht waar je kunt parkeren als je naar de Jumbo gaat? Zeker als er nog meer woningen gebouwd worden wordt dat een groot probleem.
  7-7-2019 1:51:12
 • ik kan me vinden in de opmerkingen. ik maak me echter bovendien zorgen over de dan fors toenemende verkeersdrukte aan de Raadhuisstraat en Harrie Schoutenstraat.
  5-7-2019 18:01:38
  • @chris: Beste Chris, dan maken we er een eenrichtingsweg van welke we eveneens plaatselijk gaan versmallen. Gaat er gelijk de snelheid uit! Meerdere keren per week is het hier net een racebaan.
   12-7-2019 4:46:24
 • Een leuk groen plein alleen de bebouwing a.d. Raadhuisstraat weg laten en inrichten als een soort Plaza ontmoetingsplek... Ook een de weg voor de winkels langs lijkt me gevaarlijk met overstekende mensen! Als alles zo groen wordt als getekend moet ook beregening en onderhoud zijn geregeld anders wordt het een bende!
  4-7-2019 21:23:25
 • Het plan als combinatie van een park en een plein,met een grasveld en deels verharding is mooi maar in praktijk geen goed idee. Wie maait het gras en onderhoud dit ? Plaatsen jullie ook een bordje verboden toegang. Let wel in praktijk kan dit een verwaarloosde indruk krijgen.Het plan is op zich erg mooi maar laat het gras eruit.Er is met straatwerk vele variaties mogelijk. Gebruik de ruimte rond elke boom en plaats er een rond hekwerk om met de de juist bodembedekker. gebruik vele grote bakken en de juist verlichting, De logische looplijnen kunnen erg mooi zijn en het is zeer speels.De bebouwing voor 12 woningen is gezien de plek die voor het park gebruikt kan worden zonde. Leg op deze plek een ronde terp met gras en plaats er een grote kruik op met kolkend water,of een ander object.Dit geheel omringd met banken .Laat het groene effect doortrekken naar de Raadhuistraat en Harrie Schoutenstraat. Het zou jammer zijn dat het dorpshart niet optimaal gebruikt wordt. En het mag geen verwaarloosde indruk krijgen . Ik wens jullie veel succes.
  1-7-2019 6:57:17
 • Nog even een reminder.... In de "Voorzieningenkaart 2030" publicatie april 2016 wordt onder hoofdstuk 6 (Centrum en Dorsplein) door de betreffende werkgroep onderstaande voorgesteld: • De voorkeur gaat uit naar functies die bijdragen aan een levendig dorpshart, zoals horeca, winkels of wonen, waarmee ook de aantrekkingskracht van het dorpsplein vergroot wordt. Voorkeur van de werkgroep gaat uit naar invulling van woningbouw in combinatie met commerciële functies. • Zorg voor een authentieke Brabantse sfeer van het dorpsplein (zoals in Oirschot). • Vergroot het dorpsplein door (gedeeltelijke) sloop van het gemeentehuis, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor evenementen, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. • Betrek het verlengde van de Harry Schoutenstraat bij de inrichting van het dorpsplein • Verplaats de kiosk naar een betere locatie. • Vergroot de groenbeleving van het dorpsplein. Kort samengevat sluiten deze punten in hoofdlijnen aan aan die van het voorkeursscenario!
  30-6-2019 0:20:32
 • Tom
  Ondanks de veel geuite wens tijdens de inspraakavonden voor -alleen- laagbouw, is in het voorstel toch 3 en 4 lagen bebouwing opgenomen. Dit is onwenselijk. De huidige rooilijn is in het voorstel ongeveer 5 meter verlegd richting Raadhuisstraat, Ook dit is onwenselijk, zeker in combinatie met hogere bebouwing.
  27-6-2019 19:13:56
  • @Tom: Ik ben het volledig met je eens. Het bestaande deel aan de zijde van de Raadhuisstraat blijft volgens de opzet 2 lagen (gelijk aan huidige situatie) met tevens een uitbreiding met 3 lagen, de geplande nieuwbouw aan de zijde Jumbo krijgt helaas 3 bouwlagen. Dit is veel te hoog! Op basis van de huidige projectering stel ik inderdaad vast dat de rooilijn drastisch wordt verschoven richting Raadhuisstraat. Met de hoogte/omvang van beide gebouwen is dit geen goede opzet. Kortom vasthouden aan de huidige bouwhoogte met 2 bouwlagen aan de zijde Raadhuisstraat en de bestaande rooilijn van de woningen doortrekken.
   28-6-2019 20:18:08
 • Het is een prachtig geheel geworden!! Appartementen eerst kijken of er vraag naar is. En maak het BETAALBAAR!!!!! 1 persoonshuishouden willen ook op zichzelf wonen!!!! (STARTERS) Weet niet of er zorgwoningen bij de verbouwing van de Heegt ingedeeld worden!! Laat de mening van de bewoners Raadhuisstraat goed meewegen!! Kantoorruimte is niet nodig ( staat al genoeg leeg!!) SUCCES.
  27-6-2019 8:45:35
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren